Filatelistička zbirka

U Filatelističkoj zbirci PTT muzeja nalaze se kolekcije domaćih i stranih poštanskih maraka.
Ubrzo posle puštanja u opticaj prve poštanske marke u Engleskoj, 1840. godine i ostale države uvode poštansku marku kao vrednosnicu, a poštanske uprave počele su, postepeno, da pridaju veliku pažnju likovnom i grafičkom oblikovanju poštanskih markaka kao i izboru tema i motiva na njima. Poštanska marka je postala nacionalno obeležje jedne države i sredstvo preko koga se prezentuju uspesi i dostignuća u oblasti kulture, nauke, umetnosti, sporta, kao i informacije o istorijskim događajima i prirodnim lepotama jedne zemlje.

Prva novinska marka

Prva novinska marka

Prva novinska poštanska marka

Prva novinska
poštanska marka

Zbirka domaćih poštanskih maraka sadrži poštanske marke iz doba Kneževine i Kraljevine Srbije, Kraljevine Jugoslavije, DFJ, FNRJ, SFRJ, SRJ, SCG i RS.
Zbirka sadrži poštanske marke od prve poštanske marke iz 1866. godine do danas i redovno se dopunjuje.
U zbirci se nalaze i nacrti naših poznatih likovnih umetnika, klišea, matrice, probni otisci, revizije i makulature.
Redovne i prigodne poštanske marke stranih zemalja koje čine drugu kolekciju ove značajne zbirke, dobijane su razmenom sa zemljama članicama Svetskog poštanskog saveza.

Umetnost na markama

Umetnost na markama

Prva redovna poštanska marka

Prva redovna
poštanska marka

Pismo iz 1867. godine

Pismo iz 1867. godine

Spomenik posvecen svetskom poštanskom savezu, Bern, Švajcarska

Spomenik posvecen svetskom poštanskom savezu,
Bern, Švajcarska

Svetski poštanski savez osnovan je 1874. godine, kao međunarodna organizacija koja koordinira poštanska pravila i ponašanje između zemalja članica i funkcionisanje čitavog svetskog poštanskog sistema. Među osnivačima bila je i Kneževina Srbija.
Prvi albumi sa stranim poštanskim markama nabavljeni su putem razmene između zemalja članica Svetskog poštanskog saveza (SPS).
Ova kolekcija redovno se dopunjuje i putem bilateralne razmene sa drugim zemljama.

Za optimalni pregled sadržaja sajta preporučujemo: Internet Explorer v8, Mozilla Firefox i Google Chrome