Linkovi

Institucije sa kojima PTT muzej, koji je u sastavu Javnog preduzeća „Pošta Srbije”, Beograd, sarađuje:

Muzej nauke i tehnike

Muzej Nikole Tesle

Muzej automobila Beograd

Muzej vazduhoplovstva

Muzej jugoslovenskog ratnog vazduhoplovstva

Narodni muzej

Prirodnjački muzej

Biblioteka grada Beograda

Narodna biblioteka Srbije

Arhiv Srbije

Istorijski arhiv Beograda

Zavod za proučavanje kulturnog razvitka

Turistička organizacija Beograda

Za optimalni pregled sadržaja sajta preporučujemo: Internet Explorer v8, Mozilla Firefox i Google Chrome