7. jun 2019. godine

Izložbom u PTT muzeju obeležen Dan Pošte Srbije – 7. jun

Tematska izložba „Umetnički nacrti za poštanske marke (1930-1990)” otvorena je danas u PTT muzeju povodom obeležavanja Dana Pošte Srbije – 7. juna i 179 godina od uspostavljanja javnog poštanskog saobraćaja u Srbiji.
Izložba predstavlja nacrte za redovne i prigodne poštanske marke koje su radili naši poznati i ugledni likovni umetnici: Zlamalik, Grujuć, Кun, Ćirić, Đorđe Andrejević Кun, Кažić, Milenković i mnogi drugi. Između ostalih, obuhvaćeni su nacrti po kojima su štampane poštanske marke prigodnog izdanja u korist Jugoslovenske lige za zaštitu dece, prigodnog izdanja Flora jugoslovenskog područja i Fauna jugoslovenskog područja Jadranskog mora, redovnog izdanja srpskih crkava i manastira, prigodnog izdanja povodom međunarodnih auto i moto trka održanih u Beogradu 1939. godine.
Nacrte za poštanske marke oduvek su izrađivali najbolji umetnici – slikari, grafičari i dizajneri, koji su svojim talentom i likovnim i grafičkim rešenjima poštanskih maraka stvarali upečatljiva minijaturna remek dela.
Izložba je otvorena za posetioce do 6. septembra u PTT muzeju.

Za optimalni pregled sadržaja sajta preporučujemo: Internet Explorer v8, Mozilla Firefox i Google Chrome